Edat % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total
5 a 11 anys (2011 - 2017) 35,4 34,7 35 21,9 21,8 21,9 27,7 27,4 27,5 0 0 0 0,1 0,1 0,1
12 a 19 anys (2003 - 2010) 79 76,9 77,9 65 62,5 63,7 76,3 73,7 75 3,7 2,7 3,2 5,3 4,1 4,7
20 a 29 anys (1993 - 2002) 81,7 77,4 79,4 70,2 63,2 66,4 80 74,9 77,2 23,6 13,3 18 30 20,6 24,9
30 a 39 anys (1983 - 1992) 78,8 76,8 77,8 69,5 65,4 67,3 77,4 75 76,1 26,1 19,7 22,7 33 28,2 30,4
40 a 49 anys (1973 - 1982) 85,5 82,8 84,1 77,4 73,1 75,1 84,6 81,7 83 40,2 32,9 36,2 47,9 42,8 45,2
50 a 59 anys (1963 - 1972) 89 87,6 88,3 84 81,5 82,7 88,4 86,9 87,6 57,4 51,5 54,3 64,2 59,5 61,7
60 a 69 anys (1953 - 1962) 90,8 90,5 90,7 88 87,2 87,6 90,2 90 90,1 71,8 70,7 71,3 77 76,8 76,9
70 a 79 anys (1943 - 1952) 94,4 94,4 94,4 93,9 93,7 93,8 94 93,9 94 86,3 87 86,6 87,1 88,3 87,7
80 anys o més (1942 o anterior) 95,5 96,8 96 95,2 96,5 95,6 95,2 96,5 95,7 90,4 92,3 91,1 90,4 92,3 91,1
Total >=12 anys 86,7 84,2 85,4 80,1 75,9 78 85,6 82,9 84,2 49,1 41,2 45,1 54,1 47,7 50,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.