Edat % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total
5 a 11 anys (2011 - 2017) 44,4 44 44,2 29,5 29,7 29,6 35,4 35,1 35,2 0 0 0 0,1 0,1 0,1
12 a 19 anys (2003 - 2010) 85,6 84,3 84,9 72 70,4 71,2 83,1 81,5 82,3 3,7 3,1 3,4 5,5 4,3 4,9
20 a 29 anys (1993 - 2002) 86,5 82,4 84,3 76,3 69,4 72,7 85,2 79,9 82,4 27,3 16,3 21,5 33,6 21,3 27,1
30 a 39 anys (1983 - 1992) 84,9 82 83,4 77,4 74,3 75,8 83,5 80,3 81,9 33 28 30,5 37,5 32,5 35
40 a 49 anys (1973 - 1982) 90,1 88,4 89,2 82,5 79,4 80,9 89,2 87,6 88,4 45,5 40 42,7 54 49,9 51,9
50 a 59 anys (1963 - 1972) 92,3 92 92,1 88,3 87,2 87,7 91,8 91,4 91,6 63,2 60,7 62 69,5 68,2 68,8
60 a 69 anys (1953 - 1962) 92,4 93,4 92,9 89,6 90,5 90 91,9 92,9 92,3 74,9 75,5 75,2 81,3 82,7 81,9
70 a 79 anys (1943 - 1952) 94,5 95,7 95,1 93,4 94,8 94,1 94 95,3 94,6 83,2 85,8 84,4 87,6 90,5 88,9
80 anys o més (1942 o anterior) 95,1 96,1 95,5 94,7 95,6 95 94,7 95,7 95,1 89,1 90,9 89,8 89,2 91 89,9
Total >=12 anys 90 88,5 89,2 83,8 81,1 82,5 89 87,2 88,1 50,8 45,2 48 56,2 51,2 53,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.