Edat % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total
5 a 11 anys (2011 - 2017) 33,9 33,7 33,8 21,2 21,1 21,1 25,9 26,1 26 0 0 0 0,1 0,1 0,1
12 a 19 anys (2003 - 2010) 81,1 78,6 79,8 67 64,3 65,6 78 75,3 76,6 2,4 1,9 2,2 4,4 3 3,7
20 a 29 anys (1993 - 2002) 83 77,9 80,4 70,3 62,8 66,5 81 74,8 77,8 21,2 13,1 17,1 26,8 18,5 22,5
30 a 39 anys (1983 - 1992) 82,2 78,3 80,3 73,7 68,8 71,3 80,6 76,7 78,7 28,9 22,8 25,9 34,1 28,6 31,4
40 a 49 anys (1973 - 1982) 86,6 85 85,8 78,5 75,4 77 85,7 84,1 84,9 39,4 34,2 36,8 48,9 45,2 47
50 a 59 anys (1963 - 1972) 89,9 89,3 89,6 84,9 84,5 84,7 89,2 88,7 89 58 56,1 57 63,9 62,9 63,4
60 a 69 anys (1953 - 1962) 90,9 91,6 91,2 87,4 88 87,7 90,3 91,1 90,7 70,8 70,8 70,8 76,9 78,4 77,6
70 a 79 anys (1943 - 1952) 92,9 94,4 93,6 91,6 93,2 92,3 92,6 94,1 93,3 76,5 76,8 76,7 84,3 86,7 85,4
80 anys o més (1942 o anterior) 95,1 96,1 95,5 94,4 95,7 94,9 94,5 95,7 94,9 88 90 88,7 88,1 90,1 88,8
Total >=12 anys 87,2 85 86,1 80 76,6 78,4 85,9 83,5 84,8 45,5 39,6 42,6 51,2 46,2 48,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.