Edat % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total Dona Home Total
5 a 11 anys (2011 - 2017) 47 47 47 29,8 30,1 30 36,7 36,8 36,7 0 0 0 0,2 0,1 0,2
12 a 19 anys (2003 - 2010) 83,7 82,9 83,3 68,5 67,6 68,1 80,8 79,9 80,3 3,7 3 3,3 6,2 5 5,6
20 a 29 anys (1993 - 2002) 81,8 79,5 80,7 71,3 66,8 69,1 80 77,1 78,6 26,5 18,6 22,6 34,7 26 30,4
30 a 39 anys (1983 - 1992) 80,9 79,4 80,2 73,3 71,1 72,2 79,4 77,8 78,6 33,2 29,7 31,4 39,8 36,7 38,3
40 a 49 anys (1973 - 1982) 86,8 85,6 86,2 80,7 78,6 79,7 85,8 84,5 85,1 43,6 40 41,8 54,1 51,8 52,9
50 a 59 anys (1963 - 1972) 90,4 90 90,2 86,9 86,1 86,5 89,8 89,4 89,6 60,8 58,7 59,8 67,5 66,6 67,1
60 a 69 anys (1953 - 1962) 91,4 92,2 91,7 88,5 89,7 89,1 90,5 91,5 91 72,9 74,5 73,6 79,5 81,3 80,3
70 a 79 anys (1943 - 1952) 93,5 94,6 93,9 92,3 93,5 92,8 92,9 94 93,4 79,6 81,3 80,3 85,8 88,2 86,8
80 anys o més (1942 o anterior) 94,8 95,8 95,2 94,3 95,4 94,7 94,3 95,4 94,7 88 90,4 88,9 88,3 90,6 89,1
Total >=12 anys 87,6 86,3 87 82 79,6 80,9 86,5 85 85,8 51,6 45,9 48,9 58,1 53,2 55,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.